SEMINARIER

-för vårdpersonal, vårdteam och för frivilliga personer.

-frivilliga stödpersoner har möjlighet till kontinuerlig fortbildning.

Basutbildning för frivilliga innebär 5 tillfällen där föreläsaren är läkare, sjuksköterska, präst, terapeut och handledare.

 

Vi firar den internationella Hospisdagen varje år med ett seminarium.

År 2012 Mindfullness- "Här och Nu" i mötet med människor

med UD-terapeut Cecilia Innanen.

År 2013 "att värna om människan" vad är kvalitativ palliativ vård

ÅR 2014 Hur vill vi ha det när vi åldras?

ÅR 2015 FIRAR VI NORDLINGSKA LÄGENHETENS 10 ÅRS JUBILEUM

År 2016 "Vid Dödens port" en dags workshop 

ÅR 2017 VÅRD I LIVETS SLUTSKEDE INOM  ÅLDRINGSVÅRDEN

ÅR 2018 FIRAR VI HOSPISDAGEN MED VÅRA FRIVILLIGA .

ÅR 2019 20 ÅRS JUBILEUM I ALANDICA DEN 22.11.

ÅR 2020 FIRAR VI NORDLINGSKA LÄGENHETENS 15 ÅR UNDER DEN INTERNATIONELLA HOSPISDAGEN