Vårdteam

Den palliativa vården är teambaserad för att bättre kunna lindra det fysiska, psykiska och exstensiella lidandet, samt för att stöda de anhöriga under den sista tiden och efter.

Teamarbetet förutsätter att teamet består av personer ur olika yrkesgrupper som läkare, hälso- och sjukvårdare, terapeuter, präster och stödpersoner.

Teamets sammansättning kan variera för att möta patientens individuella behov. Då kan bästa möjliga vård ges under den sista tiden som kan vara i några dagar, veckor eller månader.

Teamets uppgift är att värna om patientens integritet och självbestämmande i vården, i hemmet, hospis eller i en annan vårdform enligt patientens och de anhörigas önskemål, samt att hjälpa de anhöriga i vårdandet.

Teamet arbetar också för att gynna en god kommunikation mellan patienten, de anhöriga och vårdteamet, något som är förutsättningen för en fullvärdig vård .

Vårdteamet ger också stöd för anhöriga i deras lidande och sorg.

Vårdteamet i Brändö har existerat sen 1998.
Frivilliga stödpersoner har utbildats i Brändö och Mariehamn.