Verksamhet

i Föreningens verksamhet ingår :

- utbildning av frivilliga stödpersoner som kan ingå i ett vårdteam kring en person i livets slutskede.

- utbildningar har ordnats i Brändö och Mariehamn

-fortbildnig inom palliativ vård för vårdpersonal på Åland.

-verkar för att utveckla den palliativa vården på Åland i en positiv riktning.

- verkar för att öka samarbetet mellan de Åländska kommunerna vad gäller vård i livets slutskede.

-ger möjlighet för rekreation för svårt sjuka patienter och deras anhöriga.

frivilliga stödpersoner ger stöd för patienter och anhöriga  inom åldringsvården eller i hemmet som en del av vårdteamet.


-